top of page
Search

Būtiskas lietas, kas jāzina par U-vērtību

Updated: Sep 4, 2021Pēdējos gadu desmitos strauji pieaug efektīvu siltumizolācijas materiālu izmantošana ēku siltināšanai, jo visas pasaules mērogā ir sākts aktīvi rūpēties par atmosfēras piesārņojuma samazināšanu un enerģētisko resursu taupīgu izmantošanu. Enerģētiskie resursi ir dabas resursi un pārmērīga to iegūšana grauj globālo ekoloģisko līdzsvaru, tāpēc tika uzsākta ēku un būvju celtniecības un ekspluatācijas normatīvo dokumentu pārskatīšana, lai uzlabotu ēku norobežojošo konstrukciju siltumizolācijas īpašības, palielinot efektīvu siltumizolācijas materiālu ražošanas (izmantošanas) apjomus, tādā veidā samazinot enerģijas patēriņu. Strauji augošās enerģijas cenas un vēlme samazināt atmosfēras piesārņojumu spiež ik pa pāris gadiem pārskatīt siltumtehniskās prasības ēku norobežojošajām konstrukcijām un ikreiz padarīt tās stingrâkas


Kas ir U vērtība?


U vērtība ir konstrukcijas daļas (piem., jumta, sienas) izolācijas vērtība. U vērtība tiek izteikta W / m²K. Konstrukcijas daļas U vērtība norāda, cik siltuma tiek zaudēts sekundē uz kvadrātmetru, ja temperatūras atšķirība starp iekšpusi un ārpusi ir 1 °C. U ir siltumatdeves koeficienta apzīmējums.U vērtību nosaka dažādi materiāla slāņi, no kuriem sastāv konstrukcijas daļas, — katra materiāla biezums un lambda vērtība.


Prognozējamais (paredzamais) ēkas enerģijas patēriņš ir viens no vissvarīgākajiem faktoriem, kas nosaka ne vien ēkas arhitektonisko un telpas risinājumu un telpu mikroklimatu, bet arī ēkas būvēšanas un uzturēšanas izmaksu apjomu. 2010.gada 19.maija Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome pieņēma direktîvu 2010/31/ EK par ēku energoefektivitāti (angliski: Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)), lai uzlabotu ēku energoefektivitāti. Direktīvas mērķis ir veicināt energoresursu racionālu izmantošanu un uzlabot ēku energoefektivitāti. Ar direktīvu tiek pārņemtas Eiropas direktīvas par ēku energoefektivitāti prasības un ieviesta ēku energosertificēšana.


Atbilstoši izolētām ēkas daļām ir zema siltuma caurlaidība, turpretī slikti izolētām ēkas daļām ir augsta siltuma caurlaidība. Zaudējumi, kas radušies termiskā starojuma, termiskās konvekcijas un siltuma vadīšanas dēļ, tiek ņemti vērā U vērtībā. Lai gan tam ir tādas pašas vienības kā siltuma pārneses koeficientam, siltuma caurlaidība ir atšķirīga ar to, ka siltuma pārneses koeficientu izmanto tikai, lai aprakstītu siltuma pārnesi šķidrumos, bet siltuma caurlaidību izmanto, lai vienkāršotu vienādojumu, kuram ir vairākas dažādas termiskās pretestības formas.


Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

Avots: likumi.lv


9 views0 comments

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page